top of page

Naprapaatin koulutus

Suomessa kaikki naprapaatit ovat Valviran ylläpitämään rekisteriin rekisteröityjä terveydenhoitoalan ammattilaisia. Naprapaatti on erikoistunut suoraan nimenomaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Naprapaatin koulutus kestää 4 vuotta ja sisältää 240 opintopistettä. Suomessa naprapaatteja koulutetaan tällä hetkellä ainoastaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, XAMK:issa Kotkan toimipisteellä.


Opetus perustuu alan tuoreimpaan tutkimustietoon ja sisältää useista eri maista vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita. Koulutukseeni (2012-2016) on kuulunut mm. seuraavat kurssit: Anatomia, biomekaniikka, neuroanatomia ja -fysiologia, biokemia, solubiologia, histologia, patologia, fysiologia, mikrobiologia, kansanterveystiede, työterveyshuolto, ergonomia, kipufysiologia, vuorovaikutustaidot, neurologia, ortopedia, radiologia, lääketiede erikoisaloittain, naprapatian diagnostiikka, naprapatian hoitomenetelmät, anatominen ruumiinavaus, farmakologia, ravinto-oppi, urheilulääketitiede, liikuntafysiologia.


Koulutukseni on sisältänyt kolme harjoittelujaksoa, joista yhden suoritin sairaalassa ja kaksi yksityisellä puolella. Opinnäytetyöni tein parini kanssa yhteistyössä Karoliinisen Instituutin (Solna, Ruotsi) Eva Skillgaten kanssa aiheena ”Muiden kehonalueiden epäspesifien tuki- ja liikuntaelimistön kipujen prognostinen vaikutus epäspesifin niska-ja selkäkivun hoidossa”. Kyseessä oli sekundäärianalyysi BJÖRN-tutkimuksen aineistosta johon osallistui 409 henkilöä.


Mielenkiinnonaiheisiini ja erityisosaamiseeni kuuluvat mm. kostokondriitti, tietzenin oireyhtymä, rintarangan ongelmat, lonkkien liikkuvuusongelmat, päänsärkypotilaat, krooninen kipu, epäspesifi kipu, fibromyalgia, puutumisoireet, TOS-oireyhtymä, tenniskyynärpää ja golfkyynärpää.


Comments


bottom of page